WŁADZE

Prezes - Henryk Malentowicz

Vice Prezes ds. sportu - Adam Kapczyński

Vice Prezes ds. szkolenia - Daria Rybarczyk

Skarbnik - Andrzej Hulanicki    

Sekretarz - Bolesław Tomkiewicz     

Przewodniczący Kom. Szkolenia - Leszek Kapczyński

Członek Zarządu ds. sportu - Przemysław Żyła                                        

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Stefan Krzekotowski   

Dotychczasowi Prezesi EOZŻ:

Edward Deręgowski

Mieczysław Krauze

Henryk Fall

Henryk Wronkowski

NAME